Arbete i grannfastigheten

Våra grannar i fastigheten bredvid håller som alla troligen märkt på med arbete på tak samt gårdsfasaderna. Vi har tyvärr fått dåligt med information om arbetets omfattning och man har dessutom underskattat spridningen av arbetsdamm från fastigheten. Arbetet på gårdarna avser renovering av murfogar där man slipar ur gamla fogar och ersätter dessa med nya. Arbetet medför att det dammar i större omfattning och även boende i vår fastighet bör därför under tiden arbetet pågår stänga friskluftsventiler och öppna fönster för att slippa få in dammet i lägenheterna. Arbetet beräknas pågå tom vecka 11.

Rensning av avlopp

Vi behöver utföra en rensning av samtliga avlopp i fastigheten under nästa vecka. Ett antal stopp senaste tiden gör att vi tyvärr behöver utföra arbetet relativt omgående med den nackdelen att förvarningstiden mot alla lägenhetsinnehavare blir kort.

Vår entreprenör kommer att dela ut enskild information i alla brevlådor om tillvägagångssättet. Det är extra viktigt i det här fallet att de får tillgång till lägenheten enligt schemat då rensningen måste utföras enligt deras plan. Om man inte kommer åt avloppet i rätt ordning samt alla lägenheter i ett trapphus avstannar arbetet i hela den trappuppgången och man tvingas starta om vilket leder till stora extrakostnader. Kan ni inte vara hemma enligt det utdelade schemat MÅSTE ni alltså se till att någon annan släpper in hantverkarna eller själva kontakta hantverkarna enligt deras kontaktinformation så att de kan låna nycklar till lägenheten. Vi hoppas alla förstår vikten av att arbetet blir utfört samt att resultatet med väl fungerande avlopp uppväger det besväret som rensningen orsakar.