Styrelsemöte 25/2 2013

Vi hade styrelsemöte i måndags, och diskuterade igenom några punkter som vanligt.

Till att börja med gick vi igenom att allt är ordnat inför årsmötet. Kom och gör din röst hörd! Vi bjuder på lunch, trevligt umgänge och svar på alla frågor om vad som pågår i huset. Tidsgränsen för motioner är tyvärr förbi, men har du idéer eller frågor så tar vi såklart upp dem ändå under punkten övrigt.

Vi har tyvärr haft en allvarlig vattenläcka som drabbat 38B höger samt 36B. Om ni har sett effekter av detta i lägenheten och inte varit i kontakt med styrelsen tidigare, ta kontakt med oss.

Vi har också märkt av att porttelefonerna och vissa lägenheters vanliga telefonlinjer inte längre fungerar efter inbrottet hos Thomas Tobak då tjyvarna klippte av en hel bunte med kablar. Om ingen ringt dig på länge, kolla att din telefon fungerar. Vi tittar tillsammans med Thomas på vad vi kan göra för att detta inte ska hända igen, för det har vållat en hel uppsjö med bekymmer.

Det blir en jubileumsfest den 24 augusti, mer info om denna senare. Men boka upp datumet redan nu!

Arbetet med B-portarna fortgår. Det som drar ut lite på tiden är att vi vill ha snickeri som ser bra ut, samt att vi vill ha input från Malmö Förskönings- och Planteringsförening. I veckan kommer kodlåsen att flyttas.

Den tomma lägenheten i 36B är inte urstädad än, men det kommer att ske inom de närmsta veckorna. Sedan kommer vi anlita Bolaget att sälja den åt oss.

Bee bar, de nya ägarna av restaurangen i huset, har presenterat idéer om hur de vill göra om uteserveringen. Den nog kommer att bli större än dagens, men är bara på idéstadiet än så länge.

Glöm inte att gå med i vår facebookgrupp! Där får du alla de senaste uppdateringarna om vad som händer. Klicka här.

Kallelse till årsmöte 2013

Kallelse till Årsmöte

Välkommen till årsmöte med lunch söndagen den 10 mars 2012 kl 12.00. Vi håller som vanligt till i restaurangens källare.

En röst per bostadsrätt. Mer om rösträtt och motioner kan du läsa på föreningens hemsida och i våra stadgar. Räkna med att själva stämman tar 45-60 minuter. Vi bjuder på lunch (löksoppa), kaffe och lämplig dryck.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Information från styrelsen om aktuella frågor och aktiviteter.
  • Renovering av B-portarna
  • Framtida avgifter 
  • Närmaste aktiviteterna med La Couronne
  • Fastighetens jubileum
  • Försäljning av hyreslägenhet
  • Omstart av gemensam el
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 33.
 19. Övrigt.
 20. Stämmans avslutande.

Välkommen!