Uppföljningsmöte med Beebar den 24 juni

På det första uppföljningsmötet med Beebar den 24 juni föreningen kom det tre medlemmar utöver styrelsen samt att ytterligare en medlem skickat in skriftliga kommentarer i förväg.

Ulf från Beebar redogjorde för det som hänt med restaurangen sedan övertagandet den 1 april.

Ombyggnadsarbetet i restaurangen engagerade drygt 30 personer som på kort tid förvandlade gamla La Couronne till Beebar i Malmö. Detta arbete är nu i stort sett avslutat.

Under hösten kommer man att starta renoveringen av källarlokalen Colibri för att skapa en lounge med mysig miljö för att gästerna ska kunna avnjuta en drink eller kaffe före eller efter maten.

För att minska störningar av musik och då framförallt basljud kommer den befintliga musikanläggningen i restaurangen att bytas ut. Detta kommer att ske inom cirka tre veckor. Den nya anläggningen blir specialanpassad för restaurangmiljö av den här typen med mindre och fler högtalare samt få baselement. Installationen kommer göra att högtalare inte skruvas i väggar eller golv för att minimera fortplantningen av ljud och antalet högtalare samt placeringen av dessa gör att volymen kan sänkas avsevärt i förhållande till dagens anläggning.

När det gäller uteserveringen kommer denna att få sin slutgiltiga form, stolek och möblering närmaste tiden. Även på denna del av restaurangens yta kommer man att se över vad som kan göras för att minska störande ljud.

Ytan som idag är öppen närmast ingången och som lockar en del rökare och pratsugna gäster kommer att försvinna och personal samt värdar kommer i största möjliga mån se till att man uppehåller sig under markistaket vilket dämpar ljudvolymen. Alla ytor för rökare kommer också flyttas in under taket.

Löpande kontakt kommer att hållas mellan Beebar och de som framfört åsikter samt styrelsen för att stämma av de åtgärder som man vidtar under sommaren och fram till nästa möte som blir i september.

Uppföljande möte med Bee Bar

Välkommen till uppföljande möte måndagen den 24 juni i källaren på Bee Bar, 18.00-18.45.

Dags för en första uppföljning på de samtal vi hade med Bee Bar innan de öppnade. Premiär och melodifestival är avklarade – nu är det business as usual. Hur har allt fungerat?

Välkommen på en kopp kaffe och en stund tillsammans. Passa på att komma hit om du har frågor om Bee Bars verksamhet och prata direkt med ägarna, styrelsen och andra boende om detta.