Styrelsemöte 13 augusti 2013

Lite info från senaste styrelsemötet:

Först och främst gick vi igenom alla förberedelserna inför jubileumsfesten den 24 augusti. Det blir rundvandringar, invigningar, mat, dryck, ost, pompa och ståt. Drygt 70 personer har anmält sig!

Sedan pratade vi lite om de störningar som vissa upplever från Bee. Det verkar som att ljudet från restaurangen nu är dämpat, men vissa problem med rök och oljud från uteserveringen kvarstår. Vi följer frågan, och det kommer att bli ett nytt möte i höst för alla intresserade då ni har chansen att prata med Bee direkt. Det finns säkert mer som kan göras, samtidigt som att vi inser att det alltid kommer att förekomma en del rök och ljud från gästerna.

De krånglande sopgrindarna har korrigerats, och vi passar på att måla om dem när vi ändå är igång. Våra nya portar kommer också att få en sista målning, och lamporna som bara är provisoriskt upphängda kommer att fixas. Soprumsdörren kommer också att målas igen så att den får samma färg som portarna.

Frågan om tagglås är återigen uppe. Om någon har erfarenhet av detta, kontakta gärna styrelsen. Det skulle kosta en nätt liten summa men troligen öka säkerheten i huset.

Målningen som ska upp i valvet hoppas vi att vi får på plats innan festen, men det är inte helt säkert. Om det blir så kommer den att invigas av konstnären själv den 24 augusti tillsammans med de övriga festligheterna.

Vi har inlett diskussioner med hantverkare om att fixa till vår gård. Vi ska få upp en fin gatlykta i gränden och samtidigt ska vi snygga till buskagen och stenläggningen. Vi inväntar ett förslag på hur det kan komma att se ut.

Det finns en liten pyspunka på värmesystemet nere i en kulvert som vi ska åtgärda medan det är sommar och värmen är avstängd. Det blir ett lite större svetsningsarbete, och eventuellt lite rörbyten, men inget som ska påverka lägenheterna.

Slutligen, efter en del krångel kommer alla tvättmaskiner och torktumlare få en översyn och service.

Nästa styrelsemöte hålls 9/9.