Att tänka på vid renovering

Info kring vad ni skall tänka på när ni skall renovera.  Kom ihåg att ni behöver skicka in renoveringsavtalet för större renoveringar.

Parkering
Det är inte tillåtet att långtidsparkera på våra ytor. Det är bara till för att lämna och hämta större saker.

Bomnyckel
Kan lånas med framförhållning. Annars finns det nyckel i La Couronne men bara under deras öppningstider.

Städning
Avstädning av trappor och hiss. Om ni har mycket som smutsar ner kan det vara att ni behöver städa av ytorna efter ni är klara för dagen. Grovstäda så att inte dina grannar behöver dra in extra med smuts i deras lägenhet.

Hissar
Tänk på vikten som hissarna klarar av. Det är inte jättemycket om man tänker på säckar med bruk eller paket med klinker och kakel. Överbelastning av hissarna kan ha stora konsekvenser då vissa är i stort behov av dessa dagligen för att ta sig till sin våning.

Behöriga hantverkare
Som det står på hemsidan så skall det vara behöriga hantverkare som skall göra arbeten som har med vatten och el att göra. Dokument och intyg skall visas upp. Inte bara i föreningens intresse utan även för egen del samt försäkringsbolagets intresse.

Arbetstider
Tänk på arbetstider! Har ni en lång utdragen renovering? Prata med dina grannar. Kan vara frustrerande att gå med en lång utdragen renovering dag ut och dag in.
Generellt vardagar: 08-17
Generellt helger: 10-16

Originaldetaljer
Huset är från tidigt 1900-tal och har en hel del bevaringsvärda detaljer och finsnickerier som exempelvis dörrar och lister. Dessa skall sparas. Finns plats nere i källaren om ni inte vill förvara det i ert förråd. Kontakta styrelsen för åtkomst.

Ventilation
Gentemot föreningen skall innehavaren säkerställa att om man skall in och påverka ventilation så skall det säkerställas att detta inte skall påverka kommande OVK besiktning (OVK= Obligatorisk Ventilations Kontroll).