A till Ö

AKUTA ÄRENDEN
Om något fel uppstår som kräver omedelbar åtgärd, kontakta akutgruppen.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Andrahandsuthyrning är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och s.k. provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Om du upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Tänk även på att efter två år får hyresgästen besittningsrätt till lägenheten om ni inte avtalat bort detta.

AVLOPP
Enklare stopp i avloppet tar du hand om själv. Inträffar däremot stopp i avloppet i ditt badrum, kontakta styrelsen.

BADRUM
Informera alltid styrelsen för mer information innan du påbörjar en badrumsrenovering. Det är mycket viktigt att tätskikten på golv och väggar utförs på ett professionellt sätt.

BALKONGSKYDD
Vill du ha ett balkongskydd till din balkong rekommenderar vi färgen engelskt röd (3914) från Sjöbergs flagg- och specialsömnad.

BARNVAGN
Det är ok att ställa barnvagnen i passagerna till 36 B och 38 B. Där finns dessutom öglor i väggen där du kan låsa fast vagnen.

BOM FÖR INFART FRÅN BROGATAN
Om du behöver lasta i eller ur saker ur bilen finns det möjlighet att köra in på gården via Brogatan. Kontakta styrelsen i god tid innan för att låna nyckel till bommen. Observera att det inte är tillåtet att ställa bilen på gården i andra ärenden.

BREDBAND
Uttag för bredband (fiber) är indraget i samtliga lägenheter, till ett datajack som placerats i hallen. Det är upp till dig som medlem att bestämma om du vill utnyttja denna tjänst och att dra en kabel till den plats där du vill ha datorn. Föreningen har ett samarbetsavtal med leverantören Ownit som för närvarande innebär ett pris på 150kr/månad för 250 Mbit/s uppkoppling. Observera att du inte kan använda dig av någon annan leverantör än Ownit. Du behöver inte betala avgiften om du inte väljer att abonnera på tjänsten.

Har du frågor eller problem med din befintliga uppkoppling ska du vända dig till Ownits kundservice (www.ownit.se). Vill du ansluta dig till tjänsten så kopplar du upp datorn till uttaget och följer guiden. Har du frågor kring, eller vill avanmäla dig från tjänsten kontakta styrelsen.

CENTRALANTENN
I din lägenhet finns ett eller flera antennuttag för TV och radio.

CYKLAR
Cykelparkering finns på respektive innergård. Cyklar får ej ställas i passagerna till 36 B och 38 B. Det finns även möjlighet att vinterförvara cyklar i källaren.

DROPPANDE KRANAR
Vid problem med droppande kranar kontakta styrelsen så hjälper vi till.

DÖRRFÖRRÅD
Föreningen sparar alla originaldörrar som plockas bort från lägenheterna. Vill du ta bort eller sätta in en dörr i din lägenhet, kontakta husansvarig.

FASTIGHETSJOUR
Om något fel uppstår som kräver omedelbar åtgärd och när det inte är ordinarie arbetstid, kontakta akutgruppen.

FELANMÄLAN
Om det uppstår fel som du vill ha hjälp med, kontakta styrelsen.

FÄRGKOD
Den röda färgen på dörrar, lister mm är NCS-S 4550-Y80R.

FÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett förråd som du får tillgång till vid inflyttning. Se till att inte förvara möbler och annat utanför ditt förråd.

FÖRSÄKRING
Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrätter i föreningen som gäller från och med 1 januari 2019. Det betyder att du som bostadsrättsinnehavare ska teckna en vanlig hemförsäkring med ditt försäkringsbolag utan bostadsrättstillägg. För mer information om det kollektiva bostadsrättstilllägget, se Bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkring.

FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 
Kjellerup har hand om skötseln av fastigheten.

GÄSTLÄGENHET
Gästlägenheten bokas på den här sidan Kontakta styrelsen för svar på generella frågor. Information om gästlägenheten finns här.

HISSJOUR
Är det något fel med hissarna i 36 A och 38 A kontakta styrelsen om problemet.

HUSDJUR
Rastning av hund och katt är inte tillåten på föreningens innergårdar. Överhuvudtaget gäller att försöka hålla sitt husdjur så lugnt att det på inga sätt kan störa omgivningen.

HÖST- OCH VÅRSTÄDNING
Styrelsen anordnar varje år två städdagar för att snygga till vår gemensamma utemiljö. Detta är ett utomordentligt bra tillfälle att träffa dina grannar och att tillsammans öka vår trivsel. Det är bra ju fler som hjälper till och vi kan på detta sätt minska våra gemensamma utgifter. Vi brukar ordna något form av samkväm i anslutning till detta. Ibland även loppis.

JULGRAN
Vill du bli av med din julgran? Strax efter tjugondag knut kan man lägga sin julgran på den upphöjda delen av innegården på 38 B, så tas den om hand. (av tomtar?)

MOTORCYKLAR
Motorcyklar och mopeder får inte parkeras på innergårdana. Innergårdarna är endast till för umgänge och cyklar.

NAMNSKYLTAR
Kontakta ansvarig för namnskyltar och ange lägenhetsnumret som finns på din dörr samt medlems eller medlemmars efternamn för trapphuslista och porttelefonens kodlista. På din egen dörr anger du själv önskade efternamn, förnamn, föreningsnamn, firmanamn eller liknande.

NYCKLAR
När du flyttar in i din lägenhet ska du få tillgång till två uppsättningar nycklar till din ytterdörr och till porten, samt en nyckel till bokning av tvättid. Har du problem med dina nycklar kontakta ansvarig för nycklar.

OMBYGGNAD
Om du funderar på ombyggnad måste du alltid börja med att skaffa styrelsens godkännande.

PARABOLER
Paraboler får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Att ett sådant tillstånd skulle ges är dock mycket osannolikt. Vid ett eventuellt godkännande skrivs ett separat avtal och ansvarsfrågorna klargörs. Detta gäller även antenner.

PARKERING
Föreningen förfogar inte över några garageplatser. Därmot kan man få boendeparkering. Vid beviljat tillstånd kan man för 25:-/dygn parkera på delar av Storgatan, samt Västra och Östra Kanalgatan. För mer information gå till http://www.malmo.se/boendeparkering eller ring Gatukontoret 040-341450.

PORTKOD
Samtliga portar är försedda med kodlås. Koden fungerar under dagtid. Övriga tider måste dörrnyckeln användas. För att porttelefonen ska fungera måste du kontakta husansvarig och berätta vilket telefonnummer som du vill att porttelefonen ska kopplas till samt ditt lägenhetsnummer. Vid påringning, tryck 5 en gång på din telefon för att svara, tryck 5 en gång till för att låsa upp – eller lägg på om du inte vill släppa in personen.

RENOVERING AV LÄGENHET
Vid större renoveringar och ombyggnationer måste ett avtal tecknas mellan dig som bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen innan arbetet påbörjas.

Ombyggnationer som omfattas av detta är:

 • Ingrepp i bärande konstruktioner, t.ex. håltagning i vägg
 • Förändringar av avlopp, värme, el, vatten eller ventilation, t.ex. renovering av kök eller badrum
 • Andra väsentliga förändringar av lägenheten

Är du osäker om din planerade ombyggnad eller renovering, kontakta alltid styrelsen först. Avtalet att fylla i och skicka till styrelsen hittar du här.

Beakta att din ansökan om tillstånd för ombyggnad kan behöva behandlas vid ett styrelsemöte och således bör vara styrelsen tillhanda minst 6-8 veckor före planerad arbetsstart. Inplanerade styrelsemöten hittar du här.

SOPOR
Slängs i soprummet på innergården mellan 36 B och 38 B. Där kan föreningens medlemmar slänga matavfall (i brun påse, mer info här), restavfall och tomglas. Vi har återvinning för plast, papp, tidningspapper, metall, lampor, batterier samt glas. Vissa av kärlen står bakom sophuset.

Följande avfall får inte lämnas i soprummet:

 • Byggavfall (det får ni köra själva till tippen)
 • Miljöfarligt, smittbärande, explosiva eller liknande avfall
 • Gamla vitvaror (spis, kyl/frys etc) Dessa får ni själva transportera till kommunens avfallsanläggningar eller låta leverantören av de nya vitvarorna ta emot

STADGAR
Se föreningens stadgar.

STYRELSEN
I styrelsen ingår 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter som är valda av föreningsstämman. Information om vilka som sitter i styrelsen här. Styrelsemöten hålls normalt varje månad förutom juli.

TELEFONI VIA BREDBAND
Är du ansluten till föreningens bredband har du även möjlighet att använda telefoni via bredband, så kallad IP-telefoni. Ownits partner för telefoni via bredband är Tele2, mer information om tjänsten hittar du på www.ownit.se.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHET
Företrädare för bostadsrättsföreningen har enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar rätt att få tillträde till enskild bostadsrättshavares lägenhet i vissa fall, till exempel:

 • Reparation som brf svarar för
 • Kontroll av stamledningar
 • Obligatorisk ventilationskontroll
 • Arbeten som gäller intilliggande lägenhet (t.ex. vid vattenskada)
 • Kontroll att bostadsrättshavaren gör vad som åligger honom, till exempel håller lägenheten i gott skick och inte använder den för annat ändamål än avsett eller gör avsevärda förändringar av lägenheten.

Tillträdet skall naturligtvis vara objektivt motiverat och bostadsrättshavaren bör underrättas i god tid före besöket.

TRAPPHUSEN
Undvik att ställa skor, stövlar, möbler eller sopor utanför din lägenhet. Brandmyndigheterna förbjuder detta. Vår städfirma har också problem med att fullgöra sina åtaganden på grund av dessa hinder. Dina grannar kan också vara störda av detta. Visa hänsyn och använd sunt förnuft.

TV-KANALER
Se https://www.ownit.se/tv/tv-och-play för information om de kanaler som erbjuds. Där du även beställer fler kanaler än de som ingår.

TV VIA BREDBAND
Är du ansluten till föreningens bredband har du även möjlighet att titta på TV via bredband. Ownits partner för telefoni via bredband är Telenor, mer information om tjänsten hittar du på www.ownit.se.

TVÄTTSTUGOR
Föreningen har fyra tvättstugor, belägna i källarna i 36 B och 38 B samt vindsutrymmet i 36 A och 38A. De har vardera två tvättmaskiner, en torktumlare, mangel och ett torkrum. Dessa maskiner bokas genom att en låscylinder som motsvarar ditt lägenhetsnummer låses fast på en ledig tvättid i tavlan i vid respektive tvättstuga. Tvättiderna är 7:00-12:00, 12:00-17:00 och 17:00-21:00. Tvättrummet måste alltid vara utrymt när nästa tid påbörjas och torkrummet ska vara utrymt absolut senast en timme efter avslutad tvättid.

TYSTNAD
Använd sunt förnuft och visa förståelse så långt lagret räcker. Tänk på att vi är 50 medlemmar så en årlig fest vardera gör en i veckan. Har du blivit otillbörligt störd upprepade gånger av samma granne, och inte kan reda ut det på egen hand med denne, kontakta styrelsen.

UNDERHÅLLSANSVAR
Bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för olika delar av underhållet, där huvudprincipen är att föreningen svarar för yttre ytor och värme, vatten och ventilationsanläggningens rördragning medan bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla inre ytor och vvs-utrustning.

YTSKIKT
Underhållet av lägenheternas inre ytskikt (tak, väggar & golv) är alltid den enskilde bostadsrättshavarens ansvar. Som bostadsrättshavare har du i detta avseende i princip samma ansvar som en villaägare.

ÖVERLÅTELSE
Sedan köpeavtalet ingåtts, lämnas (sköts vanligen av mäklaren) en ansökan från köparen om medlemskap i bostadsrättsföreningen till föreningens styrelse som beslutar om att godkänna köparen som medlem i föreningen.
I samband med utflyttning sker en besiktning som den säljande parten skall betala.