NYHETSBREV AUGUSTI 2014

Hej grannar!

Loppis på lördag 23 augusti
Vi påminner om loppisen på lördag! På trapphusens anslagstavlor står detaljer kring detta. Vi hoppas på stort deltagande, vackert väder och fina affärer!

GÅRDSFEST!
På kvällen efter loppisen är det dags för fest inne på 38:ans innergård. Vi använder borden från loppisen om det behövs. Var och en tar med egen förtäring och dryck. Alla boende är välkomna, man behöver inte ha deltagit i loppisen för detta.

Container
Vi kommer att beställa en container efter loppishelgen. Den kommer att stå i gränden några dagar, så passa på att rensa förråden.

Föremål i trapphus
Det är inte tillåtet att förvara föremål i allmänna utrymmen, såsom trapphus och förrådskorridorer. De föremål som finns kvar i dessa utrymmen när ovan nämnda container anländer, kommer att kastas däri.

Avfallshantering
Under hösten kommer avfallshanteringen även att omfatta sortering av matavfall, vilket är ett krav från kommunen. Vi håller på att utforma de praktiska formerna kring detta.

Styrelsemöten
Du är alltid välkommen att komma med förslag/motioner till styrelsen. Vi behandlar dessa vid våra styrelsemöten. De närmaste mötena hålls 22 september och 27 oktober.

Styrelsen Brf Centralpalatset