NYHETSBREV DECEMBER 2014

Stearinljus är mysigt, men…
Glöm inte att släcka dem i tid!

Årsstämma 2015
Datum för nästa års stämma är satt till söndagen den 15 mars 2015. Boka in i almanackan redan nu!

Brandlarm
Vi har ett antal allmänna brandlarm i fastigheten. Om ett sådant utlöses, ber vi er undersöka om brand föreligger, och i så fall ringa 112. Om det förefaller vara falsklarm, kontakta någon i styrelsen!

Sortering av matavfall.
Föreningen har under hösten kommit igång med matavfallssorteringen. Om ni behöver hämta ut hållare till avfallspåsarna, så kontakta Niklas Hansson på 0704-663589.

Tjugondag Knut kör vi julen ut!
När era julgranar är plundrade, och de flesta barren ligger i dammsugaren, kan ni lägga era granskelett på platåerna på respektive innergård. Föreningen ombesörjer borttransport av dessa, vilket sker den 15 januari 2015.

Styrelsemöten
Du är alltid välkommen att komma med förslag/motioner till styrelsen. Vi behandlar dessa vid våra styrelsemöten. De närmaste mötena hålls 14 januari och 25 februari.

Vi önskar er alla en god jul ett gott nytt 2015!

Styrelsen Brf Centralpalatset

Matavfallssortering

Nu börjar även vi i Centralpalatset att sortera matavfall!

Vi har i miljöhuset bytt ut ett kärl för restavfall mot ett kärl för matavfall. Det finns flera goda skäl att sortera matavfallet efter bästa förmåga, inte bara för att vi är tvungna att införa sorteringen.
Vi får minskade kostnader för sophanteringen – ett matavfallskärl kostar en bråkdel av vad ett restavfallskärl kostar per tömning.
Det matavfall som sorteras och slängs i rätt kärl används till att göra biogas och biogödsel, vilket betyder att vi alla är med och bidrar till en positiv miljöpåverkan.
Om vi är duktiga på att sortera kanske vi kan byta ut ytterligare ett restavfallskärl, och öka fördelarna ännu mer!

Så här startar vi upp det hela:
Varje hushåll hämtar i gången bakom 38B-porten
• en hållare för avfallspåsarna.
• ett paket avfallspåsar.
• ett informationsblad från VA Syd, där instruktioner finns nerskrivna.
• en liten plastpåse med skruvar, om man vill fästa hållaren på insidan av ett skåp.
Vid hållarna ligger 4 namnlistor (en för varje trappa). Vänligen skriv ett X efter ert namn när ni hämtat ovanstående, så underlättar det vår uppföljning.
Om ni har frågor kring avfallshanteringen inom föreningen, så kontakta
Niklas Hansson 38B höger 0704-663589 niklash@ownit.nu