NYHETSBREV DECEMBER 2014

Stearinljus är mysigt, men…
Glöm inte att släcka dem i tid!

Årsstämma 2015
Datum för nästa års stämma är satt till söndagen den 15 mars 2015. Boka in i almanackan redan nu!

Brandlarm
Vi har ett antal allmänna brandlarm i fastigheten. Om ett sådant utlöses, ber vi er undersöka om brand föreligger, och i så fall ringa 112. Om det förefaller vara falsklarm, kontakta någon i styrelsen!

Sortering av matavfall.
Föreningen har under hösten kommit igång med matavfallssorteringen. Om ni behöver hämta ut hållare till avfallspåsarna, så kontakta Niklas Hansson på 0704-663589.

Tjugondag Knut kör vi julen ut!
När era julgranar är plundrade, och de flesta barren ligger i dammsugaren, kan ni lägga era granskelett på platåerna på respektive innergård. Föreningen ombesörjer borttransport av dessa, vilket sker den 15 januari 2015.

Styrelsemöten
Du är alltid välkommen att komma med förslag/motioner till styrelsen. Vi behandlar dessa vid våra styrelsemöten. De närmaste mötena hålls 14 januari och 25 februari.

Vi önskar er alla en god jul ett gott nytt 2015!

Styrelsen Brf Centralpalatset

Matavfallssortering

Nu börjar även vi i Centralpalatset att sortera matavfall!

Vi har i miljöhuset bytt ut ett kärl för restavfall mot ett kärl för matavfall. Det finns flera goda skäl att sortera matavfallet efter bästa förmåga, inte bara för att vi är tvungna att införa sorteringen.
Vi får minskade kostnader för sophanteringen – ett matavfallskärl kostar en bråkdel av vad ett restavfallskärl kostar per tömning.
Det matavfall som sorteras och slängs i rätt kärl används till att göra biogas och biogödsel, vilket betyder att vi alla är med och bidrar till en positiv miljöpåverkan.
Om vi är duktiga på att sortera kanske vi kan byta ut ytterligare ett restavfallskärl, och öka fördelarna ännu mer!

Så här startar vi upp det hela:
Varje hushåll hämtar i gången bakom 38B-porten
• en hållare för avfallspåsarna.
• ett paket avfallspåsar.
• ett informationsblad från VA Syd, där instruktioner finns nerskrivna.
• en liten plastpåse med skruvar, om man vill fästa hållaren på insidan av ett skåp.
Vid hållarna ligger 4 namnlistor (en för varje trappa). Vänligen skriv ett X efter ert namn när ni hämtat ovanstående, så underlättar det vår uppföljning.
Om ni har frågor kring avfallshanteringen inom föreningen, så kontakta
Niklas Hansson 38B höger 0704-663589 niklash@ownit.nu

NYHETSBREV AUGUSTI 2014

Hej grannar!

Loppis på lördag 23 augusti
Vi påminner om loppisen på lördag! På trapphusens anslagstavlor står detaljer kring detta. Vi hoppas på stort deltagande, vackert väder och fina affärer!

GÅRDSFEST!
På kvällen efter loppisen är det dags för fest inne på 38:ans innergård. Vi använder borden från loppisen om det behövs. Var och en tar med egen förtäring och dryck. Alla boende är välkomna, man behöver inte ha deltagit i loppisen för detta.

Container
Vi kommer att beställa en container efter loppishelgen. Den kommer att stå i gränden några dagar, så passa på att rensa förråden.

Föremål i trapphus
Det är inte tillåtet att förvara föremål i allmänna utrymmen, såsom trapphus och förrådskorridorer. De föremål som finns kvar i dessa utrymmen när ovan nämnda container anländer, kommer att kastas däri.

Avfallshantering
Under hösten kommer avfallshanteringen även att omfatta sortering av matavfall, vilket är ett krav från kommunen. Vi håller på att utforma de praktiska formerna kring detta.

Styrelsemöten
Du är alltid välkommen att komma med förslag/motioner till styrelsen. Vi behandlar dessa vid våra styrelsemöten. De närmaste mötena hålls 22 september och 27 oktober.

Styrelsen Brf Centralpalatset